Święto św. Floriana w OSP Drwały

W dniu 30 Kwietnia na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach, Druhny oraz Druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z okazji  Święta św. Floriana, która odbyła się w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Wyszogrodzie. Po uroczystości druhowie zostali zaproszeni do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach na skromny poczęstunek..

.