OGŁOSZENIE !
W związku z modernizacją systemu alarmowania w naszej jednostce, który pozwoli nam jeszcze szybciej wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych pragniemy poinformować mieszkańców Wyszogrodu, iż w dniach od 30 września do 9 października będą przeprowadzane testy owego systemu w związku z tym w w/w dniach będą mogli Państwo usłyszeć częstsze uruchamiana syreny.
Wszystkich mieszkańców pragniemy przeprosić za powstałe w tych dniach uciążliwości.
.

.